— Tanulóvezetők állami támogatása —

A Magyar Kormány 2018. július 1-től 20 éves korig, 25 ezer forintos értékhatárig megtéríti a KRESZ-vizsga és a hozzá kapcsolódó e-learning vagy tantermi tanfolyam költségeit.

B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódóan a sikeres KRESZ vizsgát követő 1 éven belül lehet kérelmezni az állami támogatást, amennyiben 2018. július 1-jét követően tetted le az elméleti vizsgát, és annak napján a 20. életévedet még nem töltötted be.

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25.000 Ft. 

A díjak megfizetéséről autósiskolánk állít ki igazolást, amelyet az alább letölthető nyomtatványhoz csatolva kell benyújtani a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK!!!

A 114/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) azok részére is megteremtette a KRESZ-támogatás igénylésének a lehetőségét, akik KRESZ-vizsga esetén a 20. életévük betöltéséig a 2020. március 11-étől fennálló veszélyhelyzet miatt nem tudták teljesíteni a támogatásra való jogosultság elismeréséhez szükséges vizsgát. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság annak a személynek is elismerhető, aki a 20. életévét a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be, ha a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esik.

A KRESZ támogatásról szóló jogszabály elérhető az alábbi linken: